Wij kunnen helaas geen DKIM instellen voor je. Dat moet je dus zelf inregelen. Zie hieronder enige tips.

Om een DKIM-record aan te maken, volg je de onderstaande stappen:

1. Genereer een DKIM-sleutelpaar: Je hebt een DKIM-sleutelpaar nodig, bestaande uit een privésleutel en een publieke sleutel. De privésleutel wordt gebruikt om digitale handtekeningen te genereren, en de publieke sleutel wordt gepubliceerd in het DNS-record van je domein. Je kunt bv. via deze link zo’n paar aanmaken.

2. Kies een selector: Een selector is een label dat je aan het DKIM-record toevoegt om te specificeren welke sleutel wordt gebruikt voor het ondertekenen van de e-mails. Je kunt elke gewenste naam als selector kiezen, bijvoorbeeld “default” of “sleutel1”.

3. Voeg een DKIM-record toe aan het DNS van je domein: Log in op het controlepaneel van je DNS-provider of neem contact op met je DNS-beheerder. Voeg een nieuwe TXT-record toe met de volgende gegevens:

– Hostnaam/naam: Hier geef je de selector en “_domainkey” in, bijvoorbeeld: “default._domainkey.jouwdomein.com”.
– Waarde/inhoud: Hier voeg je het DKIM-record toe dat begint met “v=DKIM1;” en daarna de sleutelattributen, bijvoorbeeld:
“v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQD…”

4. Publiceer de DKIM-record: Sla de wijzigingen op en wacht tot de DNS-informatie is bijgewerkt. Het kan enige tijd duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd en de DKIM-record beschikbaar is.

5. Test de DKIM-configuratie: Om te controleren of de DKIM-configuratie correct is ingesteld, kun je een e-mail naar een externe e-mailaccount sturen en vervolgens de e-mailheaders controleren om te zien of de DKIM-handtekening correct wordt weergegeven. Je kan ook hier een online DKIM check uitvoeren.

Opmerking: De specifieke stappen kunnen variëren afhankelijk van je DNS-provider of -beheerder. Raadpleeg hun documentatie of neem contact op met hun ondersteuning als je hulp nodig hebt bij het toevoegen van een DKIM-record aan je DNS-configuratie.